پارلین این فروشگاه واقع در مارلیک کرج با مدیریت آقای خانی در تاریخ 94/10/23 توسط شرکت قفسه بندی عالی صنعت طراحی و تجهیز شد.فروشگاه پارلین با مساحتی بالغ بر 1800 مترمربع با 42 دستگاه قفسه دیواری به ابعاد50*100*230 ،114 دستگاه قفسه دوبل به ابعاد 100*100*17016 دستگاه سرلاین به ابعاد 50*100*170 11 متر یخچال یرده هوا ، 3 متر یخچال پروتئینی ، 5عدد چک اوت و یک دستگاه قفسه جزیره کهتولید آن در انحصار تنها این شرکت میباشد. تجهیز شد.هدف ما رضایت شماست.از این که ما را انتخاب میکنید سپاسگزاریم