این فروشگاه واقع در اهواز با مدیریت آقای منتصر در تاریخ 94/12/05 توسط شرکت قفسه بندی عالی صنعت طراحی و تجهیز شد.فروشگاه معلم دارای شعبه دیگری به نام لشگر میباشد که توسط این شرکت تجهیز شده.این فروشگاه از همان لحظه آغاز به کار توجه بسیاری از مشتریان را به خود جلب کرد .این فروشگاه دارای 40 دستگاه قفسه دوبل ، 30 دستگاه قفسه یکطرفه میباشد.شرکت عالی صنعت آماده ارائه خدمات به سراسر کشور در اسرع وقت میباشد.