طراحی واجرای فروشگاه شبکه بادران گستران توسط گروه عالی صنعت انجام پذیرفته شد .که این فروشگاه بالغ بر30 شعبه در اقسی نقاط کشور دایر و در حال انجام کار می باشد .از شعبات انجام شده می توان به استان های تهران-ایلام-همدان- مشهد- ساری و شاهرود اشاره کرداز تجهیزات استفاده شد در این فروشگاهها می توان به قفسه های فروشگاهی -صندوق فروشگاهی وکالسکه اشاره کرد.کیفیت زبان مشترک ما و مشتریست...