سوپر پروتئین آصف به مساحت 200 متر واقع در زعفرانیه توسط گروه عالی صنعت تجهیز و به بهره برداری رسید . کیفیت ما نشان از شعبات ما در شهرهای مختلف می باشد.