تجهیز فروشگاه های زنجیره ای تیرازیس به متراژ1000 متر مربع -واقع در شیراز شهرک گلستان ،این پروژه توسط گروه عالی صنعت تجهیز گردید.کیفیت ما نشان از شعبات ما در در شهرهای مختلف می باشد.