فروشگاه زنجیره ای تیرازیس شعبه امیرکبیر به مساحت 400متر واقع در بلوار امیر کبیر توسط گروه عالی صنعت تجهیز و به بهره برداری رسید.کیفیت ما نشان از شعبات ما در شهرهای مختلف می باشد.