سیزدهمین نمایشگاه بین المللی کالا، خدمات ، تجهیزات فروشگاهی و فروشگاه های زنجیره ای

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی کالا، خدمات ، تجهیزات فروشگاهی و فروشگاه های زنجیره ای از شما دعوت میگردد تا از جدیدترین دستاوردها و محصولات شرکت سرما تجهیز عالی صنعت نوین در سیزدهمین نمایشگاه تجهیزات فروشگاهی و فروشگاههای زنجیره ای بازدید فرمائید. زمان : 14 الی 17دی ماه 1398 مکان : محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران سالن ۳۸ – غرفه شرکت سرما تجهیز عالی صنعت نوین