افتتاح یکی از بزرگترین هایپر مارکت واقع در اصفهان
افتتاح-یکی-از-بزرگترین-هایپر-مارکت-واقع-در-اصفهان