این محصول مصرف انرژی بسیار کمی داشته و درب شیشه ای آن نیز باعث می شود محصولات به راحتی در صفحه نمایش قابل مشاهده باشند. این محصول برای ارائه گوشت های بسته بندی شده، شیر، اغذیه فروشی و برای نوشیدنی طراحی شده است.
این محصول در تنوع رنگی بالا وبا قابلیت جابجایی طبقات ارائه میشود.
پانل ها را با زوایای دلخواه تنظیم کرده و با استفاده از روشنایی ک زیر قفسه ها تعبیه شده میتوان توجه مشتریان را جلب کنید.

 
 
 
 
Lorem Ipsum
کانال تلگراماینستاگرام