جولای 22, 2017

تاثیر قفسه بندی فروشگاه بر مشتری

چگونه قفسه بندی فروشگاه در انتخاب مشتری تاثیر می گذارد؟ (قسمت 3) هنوز بسیاری از فروشگاه‌ها معیار فروشِ خوب را ”پاخورِ“ هر فروشگاه می‌دانند یعنی تعداد […]
کانال تلگراماینستاگرام