تنوع زیادی درصنعت یخچال وفریزر وجود دارد وهمچنین با پیشرفت تکنولوژی محصولاتی باکیفیت بالا و طرحهای زیبا تولید شده که چشم هرفردی راخیره می کند.

ساخت این سیستم ها درکشور به 2 صورت انجام میگیرد:

ساخت سنتی

ساخت به صورت تکنولوژی جدید

ساخت سنتی

دراین روش محصول را می توان به دوشکل بااستراکچر و بدون استراکچر ساخت،درروش اسکیچر ابتدا صنعتگر بدنه کار را با استفاده از پروفیل می سازد و بعد بدنه رااز ورق که معمولا ورق گالوانیزه می باشد به آن متصل می کند و بین آن رابا پلاستوفوم و چوب عایق می کند تا از هدرفتن سرماجلوگیری کندسپس نمای داخلی را از ورق گالوانیزه یا استیل می پوشاند.ساخت استراکچر بهترین نوع ساخت  درمدل سنتی می باشد. شاسی واستراکچرپروفیلی استقامت زیادی به محصول داده ومیتواند سالیان طولانی برای ما کارایی داشته باشد.

درساخت بدون استراکچر سازنده بدنه رافرم داده وبا خودم و چوب آن راعایق  می کند وبقیه مراحل کالا مانند مطالب بالا  می باشد. این نوع محصول به ساخت بازاری معروف است به دلیل اینکه که قیمت آن درمقایسه به نوع استراکچری آن پایین تر می باشد.

ساخت صنعتی وجدید

ساخت استراکچر واتصال ساندویچ پانل  به آن جهت عایق کاری جنس این پانل ها از پلی یورتان  می باشد که نسبت به پلاستوفوم بسیار بهتر می باشد چون سرما رابهتر حفظ میکند واین خود موجب صرفه جویی در مصرف انرژی می شود .مراحل دیگر هم تقریبا مثل ساخت سنتی است.

درساخت قالبی پلاگین یخچال یا فریزر توسط ساخته  می شود به صورتی که دو ورق زیر پرس دستگاه تزریق  وپلی پورتان به آن تزریق می گردد وپلاگین  به صورت  پک دست ساخته می شود وبعد بقیه مراحل کارتا مرحله پایانی روی آن انجام می شود . این ساخت بهتر ازتمامی مدل های ساخت است.دراین نوع ساخت بهتر ازتامی مدل ها ی ساخت است .دراین نوع ساخت درز های احتمالی  از بین میرود واز لحاظ کار کرد دچار مشکل نمی شود پیشنهاد این است که اگر  میتوانید ازاین نوع سیستم استفاده کنید شاید مبلغ بیشتری راپرداخت کنید اما خواهید دید که این مبلغ  اضافه درهزینه انرژی مستهلک خواهد شد.


انواع یخچال ها:


یخچال های قصابی پشت بسته:

این یخچال باید انتقال سرما وبرودت درآن  به طور طبیعی باشد زیرا از فن درآن استفاده شود موجب خشکی گوشت وسیاه شدن آن می شود باید توجه اشت که  این یخچال داری استراکچری قوی باشد تابتوان بدون هیچ استرس وناراحتی به آن ها لاشه آویزان کرد .ورق استفاده شدع بهتر است استیل    باشد تا زنگ نزند این یخچال ها راحتما از نوع انباردار آن تهیه کنید  زیرا نگهداری پسماند یا مواد آماده انبود کمک  می کند  درب این یخچال یا به صورت مگنتی  میباشد یا به صورت قفل و زبونه است. در قسمت شیشه دویا سه جداره باعث میشود برودت پرت نگردد.

یخچال سوپری:

یخچال های سوپری پشت بسته هم همانند توضیحات داده شده در بالا  می باشد اما بااین تفاوت که دراین بیخچال وجود طبقات به منظورچیدمان کالا الزامی است .گردش سرما وبرودت هم میتواند به صرت اجباری باشد هم میتواند طبیعی باشد.مانند یخچال قصابی داشتن انبار الزامی نداره.

طبقات دراین یخچال هم میتواندد شیشه ای هم از ورق باشد این یخچال مناسب  فروشگاههای کوچک می باشد واز لحاظ هزینه  انرژی نسبت  به یخچال های پرده هوا مقرون به صرفه تراست اما اگر فضای ما بزرگ باشد بهتر است از پرده هوا استفاده شود چون جذابیتی که برای خرید دریخچال های پرده هوای وجود دارد دراین یخچال ها نمی توان دید این یخچال به صورت سنتی ساخته شده ویا به صورت تزریقی پلی پورتان  می باشد.

یخچال سوپری دوطرفه:

در سوپرمارکت ها از این یخچال برای شمت استفاده ی شود. دطرف این یخچال دارای شیشه  می باشد  که یک طرف درب یخچال وطرف دیگر نمای آن است .

ازاین یخچال درفروشگاه های مواد پروتئینی زیاد به چشم  میخورد زیرا هم برای مرغ از آن استفاده  میشود هم برای سوسیس وکالباس .

یخچال های ویترینی :

دراین موتور درکنار آن یادرزیر آن نصب  می گردد از مدل جدید این محصول  به طور باز شو می توان اشاره کرد که از لحاظ زیبایی و آسانی در شارژ  کلایی وجود داشت کلا توسط مشتری خیلی زیبا طراحی شده است.

این نوع یخچال برای به نمایش گذاشتن انواع مواد غذایی یخچالی می باشد.بدنه آنها استیل است وهمچنین ورق های رنگی باطرح های مختلف ازاین یخچال بدون موتور وااپراتور برای نگهداری شیرینی خشک استفاده می شود.این یخچال مهمولا دومتر بوده است ودارای انبار می باشد.

فریزر های صندوقی :

درفریزر های صندوقی قدیمی ویک وجود داشت که محل نصب موتور درزیر بوداما در مدل های جدید حذف شده ومحل موتور به زیر ان منتقل شده درنوع قدیمی آن درب طوری بود که درون فریزر دیده نمی شد اما درمدل جدید به صورت ریلی وبادید کامل اجرا میگردد سرما دراین سیستم توسط لوله های مسی به بدنه وان شده است تامین می گردد.

 

کانال تلگراماینستاگرام