یازدهمین نمایشگاه کالا،خدمات ،تجهیزات فروشگاهی و فروشگاه های زنجیره ای

گروه عالي صنعت مقدم شما عزیزان را در یازدهمین نمایشگاه کالا،خدمات ،تجهیزات فروشگاهی و فروشگاه های زنجیره ای گرامی میدارد.
زمان: ۱۲ الی۱۵ دی ماه
مکان: محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران

کیفیت زبان مشترک ما و مشتریست.

کانال تلگراماینستاگرام