این نوع سیستم قفسه بندی پانل راک جهت استفاده بهینه از فضا در سالنهایی که دارای ارتفاع زیاد هستند کاربرد دارد و با اجزای این نوع قفسه بندی می توان فضای بسار مناسب با ظزفیت بارگذاری چندین برابر ، بصورت چند طبقه ایجاد نمود. امکان ارائه انواع بالابر در این سازه ها نیز وجود دارد.

کانال تلگراماینستاگرام