سیستم نیم طبقه پیش ساخته جهت ایجاد فضا در 2 یا 3 طبقه در سالنهای تولیدی، مونتاژ ، اداری و انبار های پی که با کمبود جا و فضا مواجه هستند طراحی گردیده و به دو صورت قابل ارائه می باشد:

1- سازه نیم طبقه پیش ساخته مدولار

این نوع نیم طبقه بصورت سازه ای با قطعات پیش ساخته مادولار و با اتصالات پیچ و مهره ای مخصوص میباشد که جهت 2 و 3 طبقه نمو.دن فضا های مورد نظر ، کاربرد دارد. این سیستم به دلیل پیش ساخته بودن قطعات و پیچ و مهره ای بودن اتصالات دارای مزیتهایی نظیر نصب سریع ، عدم نیاز به عملیات ساختمانی و قابلیت افزایش سطح نیم طبقه می باشد.

1- سازه نیم طبقه پیش ساخته مدولار2- نیم طبقه با اجزای قفسه بندی

این نوع نیم طبقه که بالکن بندی نیز نامیده می شود، با اجزای قفسه بندی، به همراه بالکن مسطح، راه پله، نرده حفاظ و بالابر قابل اجرا است.


نیم طبقه پیش ساخته سازه ای

نیم طبقه با اجزای قفسه بندی
کانال تلگراماینستاگرام