سیستم قفسه بندی خود راهرو درایوین، جهت نگهداری اقلام سنگین با پالت ، با جابجایی توسط ماشین آلات مخصوص (لیفتراک - ریچتراک - استکر ) مناسب است.

سازه قفسه بندی متشکل از ستونهای عمودی شکل ( 10خم ) و ریلهای با سطح مقطع باکس می باشد.

در این سیستم بار توسط ماشین حمل پالت مستقیما بروی ریلهای قفسه بندی که در دو طرف تونل تعبیه شده اند قرار می گیرند.

این سیستم قفسه بندی با حذف راهرو های دسترسی فرعی وایجاد تونل با روش گذاشت و برداشت کالا بصورت LIFO یا Last In-First Out آخرین ورودی اولین خروجی ، با یک راهروی دسترسی اصلی جهت تجهیز سرد خانه ها، انبار مواد اولیه ، محصول و ... که دارای تعداد زیاد و تنوع کم و تاریخ مصرف طولانی هستند، مناسب می باشند.

در این سیستم امکان استفاده به صورت FIFO یا First In-First Out با حذف بادبند های انتهای تونل ها و اختصاص راهروی عبوری ماشین حمل در پشت سیستم نیز وجود دارد.

کانال تلگراماینستاگرام