رگال در فروشگاه های مختلف می تواند کاربردهای متفاوتی داشته باشد از جمله :

  1. طبقه بندی اجناس
  2. تفکیک نمودن اجناس
  3. سهوالوصول نمودن اجناس جهت جابجایی و ارائه به مشتریان
  4. پرتال نمودن اجناس

رگال ها دارای تنوع بسیار زیاد برای هرگونه از اجناس می باشند. انواع آن عبارتند از :

  1. رگال های گردان و ثابت برای فروشگاه لباس
  2. رگال ثابت طبقاتی و گردان برای فروشگاه های کفش
  3. رگال پانچ دار که با زاویه به کار گرفته می شود جهت کلیه فروشگاه ها جهت آویز اجناس از جمله جوراب ، مسواک ، کمربند و ...
  4. رگال های چوبی و طلقی جهت استافده انواع لباس

شرکت عالی صنعت آماده ارائه انواع رگال به مشتریان عزیز می باشد.

کانال تلگراماینستاگرام